Modlitwa uwolnienia wg pięciu kluczy - Diakonia Modlitwy Konin

Idź do spisu treści

Menu główne:

Modlitwa uwolnienia wg pięciu kluczy

Modlitwa uwolnienia

wg modelu Neala Lozano (Neal Lozano, Modlitwa uwolnienia cz.1, Łodź)

Model modlitwy uwolnienia według pięciu kluczy odzwierciedla wszystkie cechy modlitwy uwolnienia, o których była mowa w poprzednich artykułach. Wpisuje się on doskonale swoim charakterem w działania ewangelizacyjne. Jego mocną stroną jest ustawienie akcentów na nawrócenie i życie w wolności Chrystusa a nie na demonach i ich objawianiu.
Na czym praktycznie polega taka modlitwa? Można w niej wyróżnić dwa elementy: rozmowę
wywiad i właściwą część modlitewną.
Wywiad.
Podczas rozmowy osoba prosząca o modlitwę przedstawia swoją historię, swój problem, z którym przychodzi. Jest to bardzo ważny element modlitwy. Osoba prowadząca wsłuchuje się w Duchu Świętym w tę opowieść i czasami zadając dodatkowe pytania odkrywa „twierdzę warowną” czyli plan nieprzyjaciela i schemat jego działania w życiu tej osoby. Poznaje drogę wejścia, miejsce, które stało się furtką, przez którą weszły demony.  Rozpoznaje, o jakie konkretne złe duchy chodzi i jaki jest plan destrukcji zbudowany przez złego. Nazwa wywiad może być myląca
w rzeczywistości ta część modlitwy nie polega na wypytywaniu i zmuszaniu osoby do introspekcji ale jest nastawiona bardziej na słuchanie. Nie jest to więc tak do końca działanie psychologiczne introspekcja nie jest tutaj dobrym narzędziem. Co prawda konieczne jest wejrzenie w problem ale raczej pod kątem określenia źródeł trudności wydarzeń i działań, które doprowadziły do zniewolenia. Introspekcja prowadzi natomiast do samouzdrawiania a pamiętamy, że tym który wyzwala jest Jezus. Jemu to poddajemy naszą sytuację, nasze zranienia i bazującą na nich niewolę, by to On działał. Nie chodzi więc  w czasie wywiadu by określić problemy poprzez wchodzenie w głębię psychiki i szukanie w niej ich korzeni po to, by znaleźć metody pracy prowadzące do uzdrowienia. Człowiek, który przychodzi na modlitwę sam określa zakres działania i mówi tylko o tym, co według niego jest trudną sytuacją. Słuchający może widzieć więcej i w wypowiedzi wysłuchuje także inne obszary zniewolenia ale tutaj przede wszystkim obowiązuje zasada szacunku i miłości. Być może, że w trakcie lub później będzie szansa poruszenia także i tych dodatkowych kwestii ale o tym decyduje nie prowadzący ale przychodząca osoba.
Właściwa modlitwa wg pięciu kluczy.
Po zakończeniu rozmowy
wywiadu prowadzący przechodzi do modlitwy. Jak mówiliśmy wcześniej, do wolności prowadzą drzwi zamknięte na pięć zamków. Stąd w tym obrazie występuje pojęcie pięć kluczy tych kluczy, których użycie prowadzi do wolności. Jednak nie chodzi tutaj o użycie pewnej metody, co gwarantowałoby automatyczne działanie wyzwalające ale należy ciągle mieć przed oczami prawdę, że inicjatywa leży po stronie Pana Boga. Dlatego mówimy raczej o pewnym modelu modlitwy a nie o metodzie. Osoba prowadząca w zależności od dyspozycji przystępującego animuje tę modlitwę, prosząc o powtarzanie jej lub prosi by była ona samodzielna ze jego strony .
Klucz 1: Wiara i nawrócenie.
Trudno mówić o wyzwoleniu w mocy Jezusa , jeśli tak naprawdę osoba prosząca o modlitwę jest niewierząca. Modlitwa ta zakłada wiarę w Jezusa i dlatego w tym momencie modlitwy osoba przystępująca do niej dokonuje wyznania wiary w osobisty charakter zbawienia i w osobiste panowanie Jezusa w jej życiu. Zostaje ona wezwana do drogi w Jezusie
drogi nawrócenia podjęcia starania o coraz ściślejsze zjednoczenie z Bogiem. Jeśli nie jest możliwe, by osoba mogła podjąć to zobowiązanie, to dalsza modlitwa nie ma sensu; należy ją w tym momencie zakończyć, oczywiście w sposób nie poniżający ale pełen łagodności i miłości dając jednocześnie wskazania na dalsze postępowanie.
Klucz 2: Przebaczenie.
Bardzo ważne, gdyż uruchamia Boże przebaczenie dla nas. Brak przebaczenia jest niszczący i izolujący. Dlatego stanowi ono drugi klucz zaraz po wyznaniu wiary. Osoba dokonuje przebaczenia tym wszystkim, którzy „pojawili się” w czasie wywiadu. Dokonuje tego w imieniu Jezusa. Jest w tym prowadzona przez przewodniczącego modlitwie.
Klucz 3: Wyrzeczenie.
Jest to czas i miejsce by odebrać mandat na działanie złych duchów w życiu osoby. Prowadzący zachęca do wyrzeczenia się złych duchów na podstawie tego, co wynika z wywiadu. Oczywiście odbywa się to w mocy Bożej
wyrzekamy się duchów w imieniu Jezusa.
Klucz 4: Nakaz w autorytecie Jezusa.
Prowadzący na mocy Chrztu św. staje w autorytecie Jezusa i wypowiada słowo nakazu
duchy, którym odebrano zgodę na zamieszkanie w człowieku na mocy wiary w Jezusa muszą odejść.
Klucz 5:  Błogosławieństwo Ojca.
Osoba prowadząca modli się, by uwolniona przestrzeń została napełniona mocą Ducha, który pozwoli zobaczyć prawdziwy obraz Ojca i uwierzyć, że Ojciec daje nieustannie swoje błogosławieństwo tak, ze Jego królestwo staje się realną rzeczywistością w życiu człowieka.

Po skończonej modlitwie  prowadzący daje wskazania na dalszą drogę, by dana osoba miała poczucie bezpieczeństwa i świadomość, że zawsze może uzyskać pomoc.
Najważniejsze jest jednak to, by odchodziła ona z nadzieją i świadomością, że jest w kochających rękach Boga przez posługę braci i sióstr.

Oczywiście powyższe nie wyczerpuje tematu, jest jedynie zarysem ogólnym. Do samej modlitwy potrzebne jest głębsze przygotowanie, konkretnie z daną osobą.
Modlitwa uwolnienia jest wymagająca ale jednocześnie poruszająca i piękna
doświadczasz w niej namacalnego doświadczenia obecności miłującego Ojca, który przychodzi w swoim królestwie.

Grzegorz Łechtański
Diakonia Modlitwy RŚŻ Rejon Koniński


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego